✔️ משכנתא לדירה

משכנתא לרכישת דירה

מה זה משכנתא ? – הלוואה לרכישת דירה ( מבנק ואף חברות ביטוח ) תמורת מישכון הדירה. הדירה היא מעין בטוחה עבור הבנק שאם לא תעמדו בהחזרים שניקבעו – הבנק יישמח מאוד ל”לקחת” את הדירה. לא ייקחו כל כך מהר אבל, זהו העיקרון בערך. למשכנתא קיימים כמה ייתרונות כמו טווח ההלוואה,כל זאת על רגל אחת ובקצרה. אבל ישנם כל כך הרבה נדבכים, תנאים, הטבות , חישובי ריבית, ריבית פריים, מועדי החזרים, סילוקין…

המקובל בקרב זוגות צעירים, או גם בודדים לפי תנאי גיל מסויים – משכנתא לוקחים עבור קניית דירה מאדם פרטי, גוף עיסקי או חברת ייזמות וכדומה.

רפורמת משכנתא לקניית דירה 2022

הבנקים יחויבו להציג שלושה מסלולי הלוואות משכנתא  בתנאים זהים שיקלו את ההשוואה של הלקוחות

אזרחים רבים השוקלים קניית דירה לא אחת הולכים לאיבוד ביער הסבוך של המשכנתאות שמציעים הבנקים. והרפורמה רמורה לעשות מעט סדר בכדי לקיים יכולת השוואה של כדאיות מול הבנקים.

רפורמת המשכנתאות שנכנסה לתוקפה באוגוסט 2022 לפי בנק ישראל :

הלוואת המשכנתה היא ההתחייבות הפיננסית
הגדולה ביותר של מרבית משקי הבית בישראל,
התחייבות המלווה אותם שנים רבות – ממועד
רכישת דירתם עד תום תקופת ההחזר.


מפני החשיבות הרבה שהוא מייחס לנושא יזם
בנק ישראל רפורמה צרכנית, אשר מטרתה
להגביר את שקיפות המידע ואת התחרות בשוק
המשכנתאות )להלן “רפורמת המשכנתאות”(.
הרפורמה נועדה לסייע לרוכשי דירות המעוניינים
לקחת משכנתה בקבלת החלטה מושכלת על
בסיס מכלול הנתונים הרלוונטיים, שיוצגו להם
בבהירות ובפשטות ככל הניתן.


הרפורמה מאפשרת להשוות הצעות להלוואת
משכנתה באופן קל ונוח על בסיס מבנה אחיד,
משותף לכל הבנקים. כך יוכל הלקוח לקבל
מספר הצעות מבנקים שונים, להשוות ביניהן
בקלות ולערוך השוואת עלויות בין מספר בנקים
על ידי השוואת הריביות שהם גובים על תמהילים
זהים של רכיבי המשכנתה, ועל בסיס ההשוואה
לבחור בהצעה הטובה ביותר...”

– להמשך קריאה והורדת קבצים מבנק ישראל : רפורמת השקיפות במשכנתאות של בנק ישראל יוצאת לדרך

נפתולי ההלוואות, התנאים, הריביות והחישובים לפי קרן וריבית ( משתנה, קבועה, צמודה למדד, לא צמודת מדד…לא חסר צורות הצמדה) – לא פשוטים.

עצה : השתמשו במומחיותו של יועץ מומחה או רואה חשבון או כל גוף המספק שירות פיננסי טרום נטילת משכנתא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.